Noter

På neste side finner du en tegning av mandolaikaens gripebrett med angivelse av tonene på alle strenger og gripebånd. Det er også en akkord-oversikt som er angitt med siffer-noter (Tablatur-system). Når akkorden er angitt med 3 tall, f. eks. 0-3-2, er dette C-dur-akkord. 0 er åpen streng på den dypeste strengen g. Tallet 3 betyr at du skal trykke ned på den nest dypeste strengen, d, mellom gripebåndene 2 og 3. Tallet 2 betyr at du skal trykke ned på den lyseste strengen, a, mellom gripebåndene 1 og 2., osv, osv.                                                                                      

Akkord-oversikt og kvintsirkelen er et godt hjelpemiddel for spill i forskjellige tone-arter.

                                                                                                                

MANDOLAIKAENS GRIPEBRETT

MANDOLAIKA AKKORDGREP

Eksempel på angivelse av akkord-grep: Tallen viser hvilket gripebånd det skal trykkes ned på. Du skal trykke ned strengen mellom gripebåndene.

Angitt rekkefølge er fra dypeste-g (tykkeste) til lyseste a(tynneste) streng.

C-dur grep er tonene – g-e-c,  altså gripebånd 0-2-3

 

Tabellen nedenfor er eksempler på akkordgrep og kan endres til grep andre steder på gripebrettet, f.eks. C-dur-grepet kan være c-g-e, altså  gripebånd  5-5-7.

 

KVINTSIRKELEN

EKSEMPEL PÅ BRUK AV KVINTSIRKELEN.

Når du f.eks. skal spille en låt i tone-art F, bruker du i tillegg akkord-grepene på hver side av F, altså B og C-grepene + Moll-grepene g, d, og a.

Spiller du i tone-art Es, bruker du i tillegg akkord-grepene As og B-grepene + Moll-grepene c, f og g.

I TILLEGG TIL DISSE AKKORDENE BENYTTES OGSÅ SEPTIM-AKKORDER I DE ULIKE ARRANGEMENTENE. SEPTIM-AKKORDENE ER ANGIT I TABELLEN.