2002

Mandolaikaorkesteret på ”Norge Rundt” etter initiativ fra vår ”gamle” sanglærer Finn Benestad som besøkte en av våre øvelser. Opptakene ble gjort 17. september hjemme hos Bjørn, og 11. oktober var vi ”på lufta”.

Bildet er fra den begivenheten. 

2003

Mandolaikaorkesteret blir medlem i NMBOF – Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund. Medlemskapet skal etter hvert gi oss nye og gode opplevelser.

2004/2005

Kurs i bygging og spilling på Maridalen skole i Oslo. 34 elever i 12-års alder bygger mandolaika – med oss veteraner som ”hjelpelærere”. Kurset var vellykket – kanskje med vel mye hjelp fra ”hjelpelærerne”. Instrumentene ble fine, men oppfølging av spilling kunne vært bedre. Til vår unnskyldning – det hadde vært relativt belastende å møte til dobbelttime hver uke over en svært lang periode.

2006

Kursstart på Botne eldresenter, Holmestrand. (Kurset var ingen ”eldreaktivitet” – men åpent for alle.)

7-8 deltagere meldte seg på Mandolaikaorkesterets kurs i bygging og spilling. Mange av deltagerne ble med på julekonsert i Holmestrand kirke.

 

 

 

2007

Etter aktivitetene i Holmestrand i 2006 ble det påfølgende år svært aktivt:

Mars:

Presentasjon av mandolaika på Stovner eldresenter.

April:

Konsert i ”Hørselsforeningen” – Kjærsenteret, Holmestrand. Foreningen hadde tatt kontakt med spørsmål om orkesteret kunne spille på et av deres møter. Vi fremholdt at orkesteret var amatører og at man ikke kunne forvente de helt store musikalske prestasjoner. Det kom en grei kommentar til dette: ”Det gjør ingenting – vi er jo hørselshemmede!!”

Juni:

Holmestrand kulturuke. Konsert med gruppen ”Siste utvei”.

Seansen fant sted i et stort telt på brygga i Holmestrand.

August-oktober:

Kurs i bygging på Stovner eldresenter. 5-6 godt voksne damer bygget instrumenter under vårt overoppsyn. Vi fremskaffet også de nødvendige materialer og annen rekvisita. Dessverre ble heller ikke dette prosjektet godt nok fulgt opp av oss når det gjaldt videreføring av det musikalske.

7. november:

Konsert for Moss Pensjonistforening sammen med gruppen ”Siste utvei”.

25. november:

Konsert i Hvittingfoss viseklubb.

2009

24. oktober:

Jubileumskonsert – NMBOF 30 år – Iladalen kirke, Oslo. Mandolaikaorkesteret hadde fått oppgaven med å stå som ”teknisk” arrangør. Etter vel 1 års forberedelser gikk konserten av stabelen – og ble en stor suksess. Herman Berthelsen var konferansier – en jobb han utførte på en flott måte.

NMBOF’s fellesorkester spilte som avslutning den russiske melodien ”Rabinusjka”

KONSERT I STEINBRA KAFE PÅ GRORUD 22. NOVEMBER 2019

Orkesteret i aksjon i Steinbra Kafe på Grorud

Hegdehaugen skoles Mandolaikaorkester var invitert til å holde konsert i Steinbra Kafe den 22. november 2019. Orkesterets medlemmer var etter hvert kommet i "godt voksen alder". Det hadde ikke vært konsertvirksomhet på noen år, og man var litt i tvil om hvilket nivå orkesteret var på. Medlemmene hadde - på ett unntak nær - passert de 80 - men har fremdeles øvelse annen hver uke. Klassekameratene fra begynnelsen av 1950-årene er styrket med et noe yngre medlem, og til støtte hadde man fått med seg Olav Christer Rossebø - en kjent musiker som i tillegg til andre instrumenter har skaffet seg en mandolaika. Se forøvrig artikkelen i lokalavisen i forkant av konserten.

Hvordan gikk konserten? Den gikk meget bra - takket være intens øving i forkant. Olav Christer vartet opp med solonumre - til stor begeistring. Kafe Steinbra hadde kalt dette en "russisk aften" - basert på det faktum at Mandolaikaorkesterets repertoar består av mye russisk folkemusikk. Dette har sin bakgrunn til at den kjente balalaikavirtuos Boris Borisoff i mange år var orkesterets dirigent og arrangør.

Orkestert kunne vise frem sitt mandolaika byggesett - som gjør det enkelt å sette sammen sitt eget instrument. Dette har i det senere hatt en rennessanse i skoleverket!

 

INTERESSANT KONSERT I STEINBRA KAFE.

Fredag 22. november 2019 kl. 18.30 arrangerer Steinbra Kultur en konsert i Steinbra kafe. Hegdehaugen skoles Mandolaikaorkester - stiftet i 1953 - spiller russisk musikk på sine gamle, selvlagde instrumenter. Noen av orkesterets medlemmer vil også fortelle om hvordan instrumentene i sin tid ble til i skolens sløydsal, og hvordan bygging av Mandolaika den gang spredte seg på skoler over hele landet. Naturlig nok er orkestermedlemmene blitt «godt voksne», men holder koken.

NB! Det var Grorud skole som hadde Norges største mandolaikaorkester!!

Pr. i dag har Mandolaikaen igjen blitt tatt i bruk i noen skoler. «Byggingen» er forenklet, og baserer seg på dagens skolefag. Det er utviklet et byggesett som stort sett kun skal limes sammen.

Deltager i konserten vil også være Olav Christer Rossebø. Han er en allsidig musiker, kjent fra band som «Earlybird Stringband», «Geitungen», «Lady Hardanger» og «Frøkedal». Han spiller mange instrumenter, men har også skaffet seg sin egen Mandolaika, og vil demonstrere et dette også kan være et fint soloinstrument.

Det blir anledning til å kjøpe russisk-inspirert mat etter konserten.

Dette arrangementet bør være interessant for mange!!