Kontakt med skolen.

I forbindelse med skolens 100-års jubileum i 2016 kom det i stand kontakt mellom Ila skole og HSMO. Rektor hadde fått høre om mandolaikaorkesteret som bl.a. omfatter «gamle» Ila-elever.

Møte for nærmere orientering om orkesteret og et «mandolaikaprosjekt» som orkesteret hadde satt i gang, ble avtalt. Prosjektet går i korthet ut på at elever bygger sitt eget instrument. Det er utviklet et byggesett som limes sammen. Instrumentet Mandolaika skal brukes i musikkundervisningen.

Planlegging.

Skolen bestemte seg  for å sette i gang mandolaikaprosjekt.

I planleggingsfasen ble det kjent at spesielle prosjekt kunne søke om pengegave fra Sparebankstiftelsen. Dette ble gjort og gave ble gitt til innkjøp av byggesett og andre materialer til utførelsen. I søknaden ble det blant annet lagt vekt på at prosjektet også kunne utføres i AKS.

Deltagere i prosjektet.

To klasser og AKS var med i prosjektet.

Lokaler og utstyr.

Skolen fant egnede lokaler med vanlige skolepulter. Pultene ble dekket med dertil egnet papir, slik at man greit kunne lime sammen og senere dekorere instrumentene.

Framdrift.

Byggesettene ble levert til skolen i midten av mars 2017.  Arbeidet kom i gang, og elevene var svært positive og ivrige. Etter at instrumentene var ferdig montert dekorerte elevene sitt instrument slik de selv ønsket. Kreativiteten var stor, og det ble  utmerkede resultater. Man benyttet beising, decoupage, lakkering, påtegning med overlakkering osv.

Det var i stor grad musikktimene som ble benyttet til arbeidet. Ved senere prosjekter er det ønskelig at man kombinerer aktiviteten til også å gjelde kunst- og håndverkstimer.

Musikk.

Man startet med å lære akkorder som akkompagnement til sang.

Den 19. juni var det skoleavslutning og konsert med selvbygde Mandolaikaer. Alle fremmøtte var mektig imponert.

SE FLERE DETALJER OM PROSJEKTET PÅ ILA SKOLE  UNDER AVSNITTET  MANDOLAIKA BYGGESETT - "Ila skole 2017".