1979 til 1985

Disse årene går med øvelse ca. annenhver uke. Det er svært lite «konsertvirksomhet». Orkesteret er stort sett fornøyd med tingenes tilstand.

2. januar 1985

Boris Borisoff døde på Frognerhjemmet i Oslo hvor han hadde bodd de siste årene. Han bisettes fredag 11. januar. Mandolaikaveteranene er tilstede – Norsk Balalaikaorkester spiller.

13. desember 1985

Minnekonsert for Boris Borisoff i Eivind Grovens Institutt for renstemt orgel. Norsk Balalaikaorkester deltok også.  Borisoff hadde samarbeidet med Eivind Groven og vist stor interesse for hans store prosjekt ”det renstemte orgel”. Borisoffs allsidige musikkinteresse kom også til uttrykk gjennom hans interesse for norsk folkemusikk generelt – og for langleiken spesielt.