MANDOLAIKA??

 

Et «skoleinstrument» - for noen år siden laget og brukt av skoleelever over hele landet.

Instrumentet er nå i ferd med å få en renessanse, og er allerede tatt i bruk på noen skoler. Vi har lansert et enkelt byggesett. På Ila skole i Oslo har 40 entusiastiske elever - våren 2017 - satt sammen hvert sitt instrument. Skolens AKS er også aktivt med i prosjektet. Her henvises det til «Rammeplan for Aktivitetsskolen» der det blant annet heter:

 

Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk." Prosjektet ivaretar en rekke av disse målsettingene.

Mandolaikaen limes sammen på skolepulten og dekoreres ut fra den enkelte elevens kreativitet – se bildet.

Økonomisk støtte fra «Sparebankstiftelsen» ga oss mulighet til å gi denne skolen byggesettene som gave. Vårt orkester er behjelpelig med informasjon, og – om ønskelig - praktisk hjelp så langt vår kapasitet rekker.