Mandolaika:

Navnet ”MANDOLAIKA” er valgt fordi instrumentet er en kombinasjon av MANDOlin og balaLAIKA. Instrumentets lydkasse har trekantet form og tre strenger – som balalaika. Gripebrettet er som for mandolin – og man benytter mandolinens tre dypeste strenger – g, d1, a1

Bass-mandolaika

Et mandolaika-orkester trenger også et eller flere bass-instrumenter. Man bruker da gitar-gripebrett og får faktisk en ”Gitalaika”.

Bassen har et vanlig gitargripebrett og de tre dypeste strenger fra gitaren, E-A-d.

Av bassinstrumenter er det bygget 2 typer: ”Bass” og ”kontrabass”.

«Kontrabass»-mandolaika:

«Kontrabassen» har bassgitar-gripebrett, 4 strenger - og er stemt som «bass» men 1 oktav dypere E1-A1-D-G.